Strona główna Mapa strony

O firmie Nowości Usługi Klienci Kontakt
Bezpieczeństwo danych i systemów

Bezpieczeństwo współczesnych systemów teleinformatycznych jest zagadnieniem bardzo złożonym i wieloaspektowym. Dbałość
o zapewnienie należytego poziomu zabezpieczeń należy do podstawowych obowiązków administratorów sieci komputerowych oraz informatyków.
Również zarządy oraz dyrekcje firm powinny zwracać szczególną uwagę
na bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Jest to nie tylko wyrazem zapobiegliwości, ale także przejawem walki konkurencyjnej oraz dbałości o wizerunek instytucji czy firmy, gdyż koszty (bezpośrednie lub pośrednie takie, jak: utrata klientów, utrata zaufania lub reputacji, itp.) związane z awarią i niedostępnością systemów informatycznych, wykradzeniem lub utratą poufnych danych mogą być ogromne i często nieodwracalne.

Infrastruktura informatyczna ma z założenia służyć przechowywaniu, przetwarzaniu oraz wymianie informacji. Aby te cele mogły być realizowane bez przeszkód musi być zapewnione należyte bezpieczeństwo informacji, czyli ochrona przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, ujawnieniem lub modyfikacją. Bezpieczeństwo informacji opiera się na trzech podstawowych założeniach (ang. C.I.A.):
 • Poufność danych (ang. Confidentiality) – dostęp do informacji (podczas wprowadzania, przechowywania czy przesyłania) mają tylko wyznaczone osoby;
 • Integralność i zabezpieczenie przed utratą danych (ang. Integrity) – dane zgromadzone w systemie informatycznym pozostają tam niezmienione w formie czy treści przez niepowołane osoby lub czynniki zewnętrzne;
 • Dostępność (ang. Availability) – osoba uprawniona otrzyma potrzebne dane w założonym czasie.
Bezpieczeństwo informacji zgromadzonych w infrastrukturze informatycznej może być zagrożone na wiele sposobów. Źródła zagrożenia mogą znajdować się wewnątrz danej organizacji (zagrożenie wewnętrzne) lub poza nią (zagrożenie zewnętrzne). Informacja jest zagrożona w wyniku działań celowych, ale także w wyniku przypadkowych błędów. W przypadku systemów IT, bezpieczeństwo może być zagrożone w wyniku usterek sprzętu, ale także awarii lub błędów oprogramowania.

Przyczyny faktycznie poniesionych strat spowodowanych niedostatecznym poziomem bezpieczeństwa przedstawiono na poniższym rysunku (ankietę przeprowadzono wśród 223 firm i instytucji).


Bezpieczeństwo danych
i systemów


 • Systemy zabezpieczeń łącza
  do Internetu
 • Ochrona antywirusowa
  i antyspamowa
 • Systemy backupu
 • Opracowanie procedur Disaster Recovery
 • Systemy szyfrowania i kontroli dostępu
 • Audyty bezpieczeństwa


Zobacz: Infrastruktura informatyczna

Zobacz: Outsourcing i wsparcie techniczne

Strona główna   |   O firmie   |   Nowości   |   Usługi   |   Rozwiązania   |   Klienci   |   Certyfikaty   |   Kontakt Zadzwoń:   501 190 973
Copyright © 2001-2007 RecoGraphx. Wszelkie prawa zastrzeżone.